پیام های صرفه جویی | امور فرهنگی آبفا شیراز

پیام های صرفه جویی

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 14 ارديبهشت 1399

 

آب نخستین واژه قاموس حیات.

 

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.

 

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

 

چرخ زندگی بدون آب از حرکت می ایستد ، زندگی با آب جریان دارد.

 

قبل از خواب ، بررسی کنیم آیا شیرهای آب هم به خواب رفته اند؟

 

معلمان عزیز در مراکز آموزشی روش های صحیح استفاده از آب را به دانش آموزان ، یاد بدهید

 

نیمه خالی لیوان هم مهم است ،آب را هدر ندهیم.

 

آب رفته به جوی بر نمی گردد ....... در مصرف آب صرفه جویی کنیم!

 

صدای پای آب صدای پای زندگی است

 

آب ارمغان آبادانی است ، آبادانی را بیشتر کنیم.

 

هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد.

 

آسایش خانواده را در فصل تابستان با مصرف بهینه آب تضمین کنیم.

 

آیا میدانید هر جا آب هست، آبادانی هم هست؟

 

آب امانتی الهی برای همگان، پس با صرفه جویی در آن ، امانتداری صالح باشیم.

 

با صرفه جویی امروز آب از سراب فردا جلوگیری کنیم.

 

به هر دیده ایی که به قطره قطره خون خود می نگری به آب هم بنگر.

 

آب نبض زندگی است با اسراف، آهنگ آن را کند نسازیم.

 

 

کلمات کلیدی: 
پیام